Reklama
 
Blog | DanKa Humlová

Volí se rektor. KDO-TO-BU-DE?

Na konci dubna tohoto roku vyhlásil Akademický senát Univerzity Karlovy volbu kandidáta na funkci rektora. Spolu s ní byl vyvěšen i přesný harmonogram volby, která se nyní na začátku září nebezpečně rychle blíží ke svému naplnění. Kdo bude novým rektorem? Jaká je konkurence a jaká je nálada na prázdninově poloprázdném rektorátu UK? Slunce svítí, víno zraje a na univerzitě se budou dít věci!

Nejstarší česká univerzita si už v říjnu zvolí 508. rektora. Funkce rektora je jedna z nejprestižnějších pozic v akademickém světě. Rektor vede univerzitu, je jejím hlavním reprezentantem na veřejnosti, má vlastního pedela, do auly přichází jako poslední, odchází první. Současný rektor profesor Václav Hampl, kterému končí volební období v lednu 2014, vede Univerzitu Karlovu již podruhé. Před osmi lety, v historii pradávné, zvítězil nad dvěma dalšími kandidáty, bývalým děkanem profesorem Štěpánem Svačinou z 1. lékařské fakulty UK, a tehdejším i současným děkanem profesorem Michalem Andělem z 3. lékařské fakulty UK. V roce 2009 předstoupil profesor Hampl jako jediný kandidát a byl Akademickým senátem UK opětovně potvrzen.

O tom, kdo bude novým rektorem, rozhodne Akademický senát UK; ke zvolení je potřeba nadpoloviční většina všech členů senátu. Kandidáta pro volbu rektora může navrhnout člen  AS UK, fakultní senát nebo skupina nejméně sto členů akademické obce. O výběru kandidáta na rektora se v akademických kruzích mluví už hodnou dobu a do dnešního dne byli nominováni tři kandidáti.

Kandidáti na rektora. Zleva prof. Tomáš Zima, prof. Stanislav Štech, doc. Michal Stehlík.

Reklama

První z kandidátů, který svůj zájem o tuto funkci potvrdil a který jako první zveřejnil svůj volební program, je profesor Tomáš Zima, bývalý děkan a současný proděkan 1. lékařské fakulty. Jméno Tomáše Zimy se často zmiňovalo i před volbou v roce 2009, kdy se ovšem nestal oficiálním kandidátem. Tomáš Zima byl navržen pro volbu rektora Akademickým senátem 1. lékařské fakulty.

Druhým z kandidátů je současný děkan Filozofické fakulty docent Michal Stehlík a pro volbu ho navrhnul Akademický senát Filozofické fakulty.

Třetím v řadě je současný prorektor pro rozvoj univerzity profesor Stanislav Štech z Pedagogické fakulty. Ten získal nominaci od Akademického senátu Pedagogické fakulty, Fakulty humanitních studií a Husitské teologické fakulty.

Otázek na nového rektora je mnoho. Jednou z hlavních a očekávaných je, jak se kandidát hodlá vyrovnat s problémem stále se krátícího finančního rozpočtu. Univerzita bude potřebovat dobrého manažera, který udrží její úroveň, přerozdělí státní finance, který bude umět čerpat a efektivně využít peníze z Evropské Unie.

Zajímavou otázkou, ke které už každý z kandidátů zaujal stanovisko, je personální obsazení na rektorátu. Kdo bude novým či staronovým kancléřem („šedá eminence přes informace“) a kvestorem („šedá eminence přes finance“) univerzity? Přijme nový rektor do svého poradního kruhu také studenty? Rozšíří prorektorské pozice? Zima zůstal v obecné rovině, když řekl, že dá šanci všem současným, než přijdou případné změny. Stehlík se naopak netají  tím, že on si s sebou přivede tým nových tváří a Štech na tuto otázku odpověděl, že jedno z „K“ (kancléř? kvestor?) půjde z kola ven. Zajímalo by mě tedy, co na to „K“ a „K“. Chtějí zůstat? Pokud ano, pod kým by zůstali a pod kým ne? Personální otázka však není obsažena jen v pozici kancléře s kvestorem. Nepochybuji, že už teď si všichni kandidáti připravují jména budoucích prorektorů a prorektorek, které by po volbě rádi do této pozice dosadili. Nikdo z kandidátů ale není konkrétní, prý by bylo unáhlené o tom veřejně mluvit před samotnou volbou.

Dalším bod, který čeká na vyjádření kandidátů, je Program rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Program, jež má sloužit k institucionální podpoře vědy na UK a za jehož prosazení velmi horoval rektor Hampl, začal fungovat v polovině roku 2012. Jenže už tehdy schytal spoustu kritiky a kritizován je z různých stran dodnes. Bude nový rektor v tomto programu pokračovat, nebo nabídne ucelenější představu o tom, jak by měly vědecké týmy napříč fakultami spolupracovat? Bude chtít podpořit všechny týmy, nebo se zaměří jen na excelentní?

Kandidáti mají i svá vlastní témata, o kterých by rádi případně otevřeli diskuzi, například jak vytvořit vstřícnou univerzitu pro zdravotně postižené studenty. Je až k pláči, jak špatně je Univerzita Karlova vybavena bezbariérovými vstupy a jak málo se v současné době snaží zdravotně postiženým při jejich studiu pomáhat. Stejně žalostný je i kontakt s absolventy univerzity. Zatímco na světových univerzitách jsou absolventi jednou z předních cílových skupin, na UK absolventský klub před několika lety úplně zanikl. Pokud uvidíte někoho s absolventským odznakem na saku a budete se ptát, kde ho sehnat, odpověď nedostanete. Odznaky totiž došly. 

Důležitá je také oblast prezentace Univerzity Karlovy jako univerzity, schopnost rektora dát fakultám dostatek samostatnosti, ale zároveň posílit myšlenku společné práce pod jednou univerzitní střechou. Co je ten recept, který přiláká fakultní senáty a jejich děkany jako vosy na med, aby se hlásili ke své univerzitě a aby se o ni zajímali? Objedná nový rektor bambilión šál s univerzitní pečetí, nebo vytvoří skutečnou univerzitní identitu?

Programy jednotlivých kandidátů je možné sledovat přímo na stránkách univerzity a budu se jimi zabývat i v příštím článku. Dovolte mi postesknutí. Mnohé otázky, které byly aktuální před osmi i čtyřmi lety, jsou aktuální stále. Nejde bohužel o jejich nadčasovost, ale o neschopnost je vyřešit. Proto se budu věnovat i programům, se kterými kandidoval současný rektor.

Kdo se tedy postará o PR univerzity? Kam se bude rozšiřovat Studijní informační systém? Prosadí se už konečně ediční politika univerzity?

(https://www.google.com/?gws_rd=cr&ei=wgsqUqr4DIbLsgbk5oCADg#q=UK)

Za ilustraci děkuji věrnému Donaldovi.